Cylinder tank lockout – khóa van bình khí

  • Dùng cho bình khí nén, gas…
  • Sử dụng cho cuống vòi kích thước tối đa 30mm