Tại sao nên sử dụng trình khóa thẻ Lockout/Tagout (Khóa LOTO)

1. OSHA đưa ra tiêu chuẩn: Standard of the Control of Hazardous Energy CFR 29, Part 1910. 147.

Nhằm kiểm soát năng lượng nguy hiểm, thiết lập các yêu cầu tuân thủ khóa LOTO cho các ngành công nghiệp nói chung.

Lockout/Tagout là quá trình kiểm soát năng lượng nguy hiểm trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Các quy trình làm việc cụ thể này bảo vệ nhân viên khỏi tai nạn không đáng có.

Kiểm soát Loto được liệt kê trong 10 tiêu chuẩn được trích dẫn thường xuyên nhất của OSHA.

2. Tiêu chuẩn 1910.147 thiết lập các yêu cầu. Để giữ an toàn cho nhân viên theo tiêu chuẩn OSHA, các cơ sở phải:

– Phát triển – tạo chương trình Loto cụ thể cho máy móc bao gồm cả thiết bị không có khả năng bị khóa.
– Triển khai – sử dụng các thiết bị khóa cho các thiết bị có thể bị khóa và gắn thẻ các thiết bị để xác định ai đang thực hiện bảo trì.
– Huấn luyện – dạy nhân viên các quy trình Khóa Loto và chắc chắn nhân viên được ủy quyền có thể thực hiện thủ tục chính xác.
– Thực thi – giám sát và duy trì rằng các quy trình đã và đang được thực hiện.
– Kiểm tra – các thủ tục Khóa LOTO cũng như nhân viên hàng năm.

3. Tiêu chuẩn OSHA Lockout/Tagout đưa ra 5 yêu cầu mà tất cả các khóa móc và thiết bị an toàn phải đáp ứng.

– Được sản xuất từ các vật liệu chịu được môi trường khắc nghiệt.
– Chịu được lực tác động lớn
– Chuẩn hóa phân biệt rõ ràng với các thiết bị khác theo màu sắc, hình dạng, kích thước.
– Nhận dạng chỉ ra nhân viên được ủy quyền đã áp dụng cho thiết bị.
– Không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài mục đích an toàn kiểm soát năng lượng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khóa LOTO trong lao động sản xuất ở Việt Nam

Công ty chúng tôi nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm:

  1. Electric equipment lockout – Khóa an toàn trong ngành điện
  2. Valve lockout – Khóa van an toàn sử dụng cho đường ống
  3. Cable lockout – Khóa cáp
  4. Safety padlock – Khóa an toàn
  5. Hasp lockout – Then khóa – khóa càng cua
  6. Lockout station – tủ treo khóa, trạm giữ khóa
  7. Lockout box: hộp đựng khóa
  8. Gas, cylinder, Pneumatic lockout – Khóa ống dẫn khí, bình khí nén…