Lưới cẩu hàng

  • Nguyên liệu sợi PP Hàn Quốc
  • Lưới cẩu hàng sản xuất  mọi kích thước theo yêu cầu
  • Lực tải từ 300kg – 12000kg