Lưới chắn lan can, cửa thang máy

  • Gia công từ lưới PVC hoặc lưới chắn bụi HDPE
  • Viền lưới bằng dây phản quang 5cm, dây phi 6mm hoặc dây bản 38mm hoặc 50mm