Khóa cầu dao MCCB MCB

  • Thân đúc từ nhựa PA, ốc vít mạ chrome.
  • Sử dụng được cho tất cả các loại aptomat MCCB