Lưới chắn vật rơi

Sản xuất theo công nghệ, tiêu chuẩn Hàn Quốc

  • Khổ lưới có sẵn: 1.2m, 1.5m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m dài 50m mỗi cuộn
  • Mắt lưới chắc chắn rộng 2cm.