Lưới chắn giếng trời

LƯỚI CHẮN GIẾNG TRỜI NHIỀU KÍCH THƯỚC

Mắt lưới từ 5cm tới 20cm

Đường kính sợi 6mm tới 20mm

Dài, rộng đặt hàng theo yêu cầu

Chất liệu: HDPE, Nylon, Polyester