Khóa Nút Nhấn – Push Button Lockout

Khóa nút nhấn tại Hà Nội

Giá cạnh tranh

Dễ dàng lắp đặt

Kích thước từ 20mm-38mm

Phù hợp tiêu chuẩn OSHA CFR 29, Part 1910. 147