Dây Macrame

DÂY MACRAME MÀU SẮC, KÍCH THƯỚC ĐA DẠNG

Màu sắc: Kem, ngà, xanh cổ vịt, hồng vỏ đậu….

Đường kính sợi: 3mm, 5mm

Dạng sợi: sợi se 3, sợi xoắn 1, xoắn 3